Wyszukiwarka

Wyszukiwarka


Jesteś tutaj: Start / O szkole / Historia szkoły

Historia szkoły

        Jak wynika z kronik szkolnych pierwszy budynek szkoły istniał już około roku 1900, do którego uczęszczały dzieci z gminy Kobierzyn oraz sąsiedniej Łukowej. Aby dać możliwość nauki dzieciom z Brnia, w roku 1923 wybudowano dwuizbową szkołę z pomieszczeniem mieszkalnym.

       Pierwszym kierownikiem szkoły był pan Stanisław Jackowski. W ówczesnej szkole uczyło dwoje nauczycieli, zapisanych było ponad 100 dzieci. Była to szkoła dwuklasowa. Nauczane przedmioty to między innymi: przyroda, ćwiczenia cielesne, śpiew.

        Od momentu powstania szkoły w Kobierzynie nauka odbywała się nieprzerwanie,   z wyjątkiem kilku tygodni w jesieni 1939 roku. W okresie wojny frekwencja w szkole była bardzo niska ze względu na ostre zimy, brak odzieży, a zwłaszcza obuwia, także panującą w latach 1941/42 epidemię tyfusu.

        W roku 1944/45 do szkoły zapisanych było 179 dzieci. Była to już siedmioklasowa szkoła powszechna. Uczyło wtedy czworo nauczycieli. Od listopada tego roku uczniowie klas I- IV mieszkający w Brniu rozpoczęli naukę u siebie.

        W roku szkolnym 1963/64 ze względu na zamiar wprowadzenia ośmioklasowej szkoły u mieszkańców wsi zrodziła się myśl  budowy nowego budynku szkolnego.

        Ośmioklasową szkołę wprowadzono w roku 1967. Nauka odbywała się jednak nadal  w starym, ale odremontowanym budynku. Wieloletnim dyrektorem szkoły była pani Helena Wabno.

          W latach siedemdziesiątych, po utworzeniu szkół zbiorczych uczniowie klas V –VIII uczyli się w Lisiej Górze. Po likwidacji tychże szkół, ze względu na trudne warunki lokalowe  wróciła tylko klasa V i VI.

         Po wybudowaniu w latach 1989 – 90 remizy strażackiej adaptowano jej pomieszczenia na potrzeby szkoły.

         1 września 1991 roku do szkoły wraca klasa VII i VIII, szkoła zyskuje status ośmioklasowej szkoły podstawowej. Pierwszym dyrektorem tej szkoły była Pani mgr Grażyna Barwacz. Pełniła obowiązki przez 5 lat. Był to okres ciągłego promowania szkoły w szeroko pojętym środowisku. Nawiązała się ścisła współpraca z rodzicami.

         W roku szkolnym 1996/97 obowiązki dyrektora pełnił pan mgr Tadeusz Budarz.

         W latach 1997 – 2003 szkołą kierowała pani Wiesława Kłusak. Był to okres dalszego promowania szkoły w środowisku, dążenia do podwyższenia wyników nauczania, polepszenia warunków lokalowych. Uwieńczeniem tych dążeń była rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej. Udało się to zrealizować w wakacje roku 2002.

        W roku szkolnym 2002/2003 udało się wyposażyć szkołę w sprzęt do sali gimnastycznej, ławki i stoliki do sal lekcyjnych oraz utworzyć salę komputerową.

         Od roku 2003/ 2004 obowiązki dyrektora pełni pani mgr Bożena Świętek .

         Z dniem 1 stycznia 2013 r. organem prowadzącym szkoły jest Stowarzyszenie "Małe jest dobre". Funkcję dyrektora szkoły powierzono pani mgr Krystynie Bajorek.