Wyszukiwarka

Wyszukiwarka


Nowa pracownia komputerowa

 

The great success of The Association 'Małe jest dobre' in Kobierzyn.

 

The Association 'Małe jest dobre' (‘The Little is Good’ )  was found in 2012 in Kobierzyn and it has taken over the leading of the school since January 2013. In these times school has achieved different successes.

 

 This year the manager of the association board Anna Motyka has established cooperation with an American company called NComputing. The company is represented in Poland by Dorota Kruszewska and the department is in Gdansk. Ncomputing is an IT company and it specialises in creating multivariable computer systems in a segment of market called: ‘thin & ultra thin clients’.  To put it more simply, devices and software offered by NComputing enable simultaneous access to applications, data and the Internet for many people (customer terminals) who share resources of a central computer (a server).

 

As an effect of the a cooperation a new computer classroom was equipped in Kobierzyn. Thanks to members of the association board, students can use fifteen innovatory computer terminals. They are supervised by the central computer which is a position of the teacher. New computer terminals are invaluable help during IT lessons. It is a great chance of  improvement of knowledge connected with technology and the digitisation of the village.

 

The Association ‘Małe jest wielkie’ and the teaching staff of Primary School in Kobierzyn are proud of possibilities created for students. These prospects enable them to have an access to modern technologies that are measured up to other schools from different communes or a voivodeship. Creating the new computer room with modern equipment was a priority task for the association last year. And today we can say proudly that the assignment was accomplished up to the nines. The cooperation is going to influence the development of our students and school. It proves that it is not important that our association is so little – it can attain great goals. Our computer room can be an example to followed – how to create the modern computer room using minimum means (1 server + X computer terminals)

 

 

Stowarzyszenie „Małe jest dobre” w Kobierzynie powstało w 2012 roku, a od stycznia 2013 roku przejęło prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kobierzynie. Pod przewodnictwem nowego organu prowadzącego Szkoła funkcjonuje z większymi jak i z mniejszymi sukcesami.

W tym roku Prezes Zarządu Stowarzyszenia mgr Anna Motyka nawiązała współpracę z amerykańską firmą informatyczną NComputing, którą reprezentuje Pani Dorota Kurszewska z Polskiego Oddziału firmy w Gdańsku. NComputing to firma z branży IT, specjalizująca się w tworzeniu komputerowych systemów wielodostępowych w segmencie rynku „thin & ultra thin clients”. W wielkim uproszczeniu, urządzenia i oprogramowanie oferowane przez NComputing, umożliwiają dostęp do zgromadzonych danych na dysku twardym i Internetu nawet 30 osobom (terminalom klienckim), przy użyciu zaledwie pojedynczego komputera stacjonarnego (serwera).

W ramach zawartej współpracy Szkoła Podstawowa w Kobierzynie została wyposażona w nową salę komputerową. Dzięki staraniom Zarządu Stowarzyszenia, uczniowie szkoły mogą korzystać z 15 innowacyjnych stanowisk, które są nadzorowane przez jeden naczelny komputer, który jest jednocześnie stanowiskiem pracy nauczyciela prowadzącego lekcje.

Nowe stanowiska „komputerowe” stanowią nieocenioną pomocą w prowadzeniu lekcji informatyki i są milowym krokiem na drodze zapoznania dzieci z nowinkami technologicznymi i cyfryzacją wsi. Stowarzyszenie „Małe jest Dobre” oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Kobierzynie są dumne z tego, że uczniowie szkoły w końcu mogą poszerzać zakres swojej wiedzy informatycznej i w pełni korzystać z dobrodziejstw współczesnej technologii nie odstając przy tym od swoich rówieśników z gminy, czy województwa.

Stworzenie nowej sali komputerowej z nowoczesnym sprzętem stało się priorytetowym zadaniem, jakie postawiło przed sobą Stowarzyszenie w ubiegłym roku, a dziś z dumą można powiedzieć że owe zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Współpraca ta, z pewnością wpłynie na rozwój szkoły, uczniów oraz pokaże jakich wielkich rzeczy może dokonać małe stowarzyszenie z małej miejscowości. Nasza sala komputerowa może być przykładem dla innych, jak stworzyć nowoczesną sale komputerową przy zachowaniu minimalnych nakładów finansowych (1 serwer + X terminali/stanowisk).

Podczas prezentacji nowej sali swoją obecnością zaszczycił nas również Wójt Gminy Lisia Góra – Pan Arkadiusz Mikuła. Wnikliwie i z aprobatą obejrzał najnowsze dokonania Stowarzyszenia Małe Jest Dobre oraz życzył dalszych sukcesów na polu działalności oświatowej w gminie. Niewątpliwe jest to, że Stowarzyszenie Małe Jest Dobre pod kierunkiem Pani mgr Anny Motyki nie spocznie na laurach i w dalszym ciągu będzie poszukiwało możliwości i rozwiązań aby zapewnić nieustający rozwój Szkole Podstawowej w Kobierzynie.