Wyszukiwarka

Wyszukiwarka


Akcja "Sprzątanie świata"

„Nie ma śmieci – są surowce"

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie świata - Polska 2017". Hasło tegorocznej edycji, ogłoszone przez Fundację Nasza Ziemia, brzmiało „Nie ma śmieci – są surowce". Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej, nauka selektywnej zbiórki odpadów, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. W dniu 15 września 2017 roku wyznaczeni nauczyciele wraz z uczniami udali się w teren w celu pozbierania rozrzuconych śmieci.Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać.